Med mobilt vakthold vil våre vektere sørge for å forebygge og trygge bedriften når ingen ansatte er tilstede.
Tjenesten kan bestå av utvendig og innvendig kontroll for å hindre uønskede hendelser som hærverk og skade på bygning, innbrudd, brann og vannlekkasjer.

låsekontrollNoen av tjenestene vi yter:
Sjekk av elektriske installasjoner (kaffemaskin, ovn, lys etc)
Temperaturkontroll på f.eks serverrom
ID-sjekk av påtrufne
Sjekke alarmstatus
Låsekontroll
Bortvisning av uvedkommede
Ved hjelp av vårt topp moderne rapporteringssystem vil vi sende avvik med hendelsesrapport og bilder (ved behov) umiddelbart når vekter har avsluttet oppdraget til de som måtte ha behov for denne type informasjon i bedriften. Rapporten blir levert via e-post, og garantert til rett tid.

Er det behov for å ha vekter på stedet over tid så kan vi tilby stasjonært vakthold hvor vi kan utføre kontroll av et område eller bygning.

Ta kontakt med oss for tilbud og demonstrasjon av tjenesten så
kan vi sammen sørge for den beste løsningen for din bedrift.

– Vi patrulerer hele natten hele året